Visie, missie en beleid van de jeugdopleiding

Klik hier voor het volledige jeugdopleidingsplan van S.K. Pepingen-Halle.

SKPH Visie Missie BeleidHet jeugdopleiingsplan beschrijft de doelstellingen die S.K. Pepingen-Halle de komende jaren wil realiseren voor de jeugd. Dit plan geeft aan waar S.K. Pepingen-Halle voor staat en wat wij met zijn allen belangrijk vinden.

S.K. Pepingen–Halle werd geboren uit de fusie van F.C. Pepingen en KSK Halle en opereert onder het stamnummer 7741. Deze fusie heeft als doel om onze jeugdopleiding nog performanter te maken en in onze regio tot de grootste speler uit te groeien.

De audit hielp ons onze sterktes en zwaktes te ontdekken zodat we een sterkere, stabielere maar vooral een sociale en aangename club kunnen worden en blijven waar ieder kind zich thuis voelt. Daarvoor doen we het met z’n allen toch.

Dit opleidingsplan is tot stand gekomen na uitgebreid overleg binnen en buiten de club. In al deze gesprekken vormden de verwachtingen voor de jeugdafdeling van S.K. Pepingen-Halle een belangrijk onderwerp. 

S.K. Pepingen-Halle is een club die zich richt op de voetbalsport in al haar facetten. Van recreatief tot prestatiegericht en met oog voor de belangen van verschillende groepen/leden zoals jeugdspelers, 1ste elftal, trainers en afgevaardigden maar ook een club waar mensen enthousiast en respectvol met elkaar omgaan en waarin iedereen zijn of haar steentje bijdraagt aan het clubleven.

Binnen S.K. Pepingen-Halle is er behoefte aan duidelijkheid en continuïteit. Met name binnen de jeugdafdeling is het belangrijk dat men weet wat er van éénieder verwacht wordt. Daarnaast is het van belang dat nieuwe mensen binnen de jeugdafdeling niet zomaar in het diepe worden gegooid. Wanneer deze mensen hun taken met veel plezier kunnen uitvoeren, blijven zij langer actief binnen de jeugdafdeling. Om deze duidelijkheid en continuïteit te krijgen, is het schrijven van een jeugdopleidingsplan noodzakelijk.

Het doel van dit jeugdopleidingsplan is om een voor iedereen goed leesbaar en uitvoerbaar plan te presenteren. We zitten met onze club in een eerste fusiejaar met alle kinderziekten van dien. We willen echter van het “F.C. Pepingen-gevoel” en het “KSK.Halle-gevoel” het S.K. Pepingen-Halle-gevoel maken. We willen dit doortrekken van aan de onderkant van de piramide tot aan de top. Daarvoor hebben we onze visie en missie, waar nodig, aangepast aan de noden van de nieuwe structuur.

Belangrijk is dat het hier gaat om een opleidingsplan, dat wil zeggen dat dit de leidraad is waaraan betrokkenen binnen de jeugdafdeling van S.K. Pepingen-Halle zich moeten houden om het uiteindelijke doel te kunnen bereiken. Dit plan zal jaarlijks geëvalueerd worden door de sportieve cel en waar nodig aangepast worden en voorgelegd aan het hoofdbestuur.

Het jeugdopleidingsplan moet jeugdopleiders, ouders en vrijwilligers binnen de jeugdafdeling voldoende helderheid over onze denk- en werkwijze geven en zal ook moeten dienen als hulpmiddel voor hen die werken met onze jeugdspelers. Er wordt van hen (en hun opvolgers in de toekomst) verwacht dat zij conform dit plan en zijn uitgangspunten handelen.